Projecte de Reutilització
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT 2017-2018


Per dur a terme aquest Projecte és imprescindible la implicació de tota la comunitat educativa, els professors, els alumnes i les famílies ja que tots han de tenir cura dels llibres. Durant l’any passat es van renovar llibres de text per tal d’adequar-nos a la nova normativa. A més dels llibres de text hem anat incorporant llibres de lectura de   classe, llibres de consulta per a realitzar els projectes a classe, llibres de lectura en anglès i diccionaris.

Des de P-3 fins a 6è es paga una quota que ens permet mantenir econòmicament el projecte i anar ampliant els beneficis per a les famílies. El Cicle d’Infantil també té reposició de llibres de la classe cada any, per això la quota és tan sols de 5 €.

En el cas de pèrdua o malbé d’un dels llibres, cal pagar-ne un de nou com a reposició.

Per poder accedir al Projecte i poder beneficiar-se d’aquest, les famílies hauran de:

*         Ser Sòcies de l’AMPA  pagant la quota de l’AMPA  juntament amb la quota de Reutilització (la quota de l’AMPA és de 30€ per família + quota reutilització).

*       Les quotes hauran d’estar ingressades en el compte bancari abans del 6 de setembre de 2017 per a que estiguin preparats els lots, els pagaments posteriors a aquesta data es subministraràn quan sigui possible (no podem assegurar que sigui durant la primera setmana de classe).

*        No tenir pagaments pendents amb l’AMPA, en concepte de: acollida , extraescolars, quotes d’anys anteriors o pagament de llibres malmesos o extraviats pendents.


El primer dia de curs els llibres estaran a la classe i cada nen tindrà un número assignat per identificar els seus llibres (als llibres de Reutilització NO ES POT POSSAR EL NOM, recordeu que els llibres no són propis i han de passar per diferents nens i cursos).

Els llibres que no estiguin folrats i que seran NOUS, LES FAMÍLIES HAURAN DE FOLRAR-LOS.
PAGAMENT DELS IMPORTS:

Important  EN EL PAGAMENT HEU DE FER CONSTAR SEMPRE EL NOM DEL NEN I EL CURSEls pagaments es poden fer : via transferència bancària, presencialment a finestreta (amb comissió per part del banc) o mitjançant el caixer automàtic (gratuït).


--> PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA O FINESTRETA:

·         PAGAMENT DE LA QUOTA DE SOCI DE L’AMPA :  (30€ per família)
·         PAGAMENT DE LA QUOTA DE REUTILIZACIÓ (veure quadre de quotes per curs)
Número de compte BANC DE SABADELL : ES94-0081-1861-47-0001024512


--> PAGAMENT PEL CAIXER AUTÒMÀTIC ( SENSE COMISSIÓ):

Podeu fer el pagament pel caixer automàtic amb qualsevol targeta de crèdit/dèbit de qualsevol entitat bancària, seguint les instruccions de la pantalla.

1.    Pagaments a Tercers

2.    Indiqueu el codi següent:    CODI DE L’ENTITAT 002836

RECORDEU INDICAR EL NOM I CURS DEL NEN, si no l’especifiqueu no podem saber a quin alumne li hem de donar els llibres.      CUOTES DE LA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2017-2018

CURS
QUOTA A PAGAR
Llibres i Material inclòs
Cicle Infantil (P-3, P-4 i P-5)
5 €
Llibres de lectura per a la classe
Cicle Inicial (1r i 2n)
20 €
Llibres de lectura de classe, 1 llibre de text de Reutilització
Cicle Mitjà (3r)
65 € (*)
7 llibres de text, llibres de lectura de classe ,de lectura en anglès, llibres de consulta per a projectes i 3 diccionaris ( cast, cat i angles).
Cicle Mitjà (4t)
45€
7 llibres de text, llibres de lectura de classe ,de lectura en anglès, llibres de consulta per a projectes i 3 diccionaris ( cast, cat i angles).
Cicle Superior (5è)
45€
7 llibres de text, llibres de lectura de classe ,de lectura en anglès, llibres de consulta per a projectes i 3 diccionaris ( cast, cat i angles).
Cicle Superior  (6è)
45€
7 llibres de text, llibres de lectura de classe ,de lectura en anglès, llibres de consulta per a projectes i 3 diccionaris ( cast, cat i angles).

(*) *Inclou un dipòsit de 20€ que serà retornat al finalitzar el 6e curs sempre que els llibres estiguin en bon estat durant aquests anys.